BONOKOSKI: Yikes! Aides scramble to cover for 'misleading' PM